22 Maj 2024

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve (KZRZ)  

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve (KZRZ) je poleg Komisije za študijske zadeve (KŠZ), Komisije za ocenjevanje kakovosti (KOK), Komisije za mednarodno sodelovanje (KMS) in Komisije za podelitve nagrad (KPN) ena izmed petih komisij Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (Senat MF UM), kjer so po funkciji člani tudi študenti fakultete.

Namenjena je reševanju vseh zadev s področja znanstvenoraziskovalnega dela zaposlenih in študentov na MF UM, vključno s habilitacijskim postopki znanstvenih sodelavcev in vodenjem raziskovanja v okviru doktorskega študija na MF UM.

KZRZ sestavlja 7 članov – od tega je 5 članov habilitiranih visokošolskih učiteljev na MF UM, 2 člana pa sta iz vrst študentov MF UM. Seje potekajo v začetku vsakega meseca (predvidoma v začetku prvega ali drugega tedna v mesecu) v prostorih sejne sobe oz. knjižnice Oddelka za očesne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

 

Kaj delamo?

  • sistematično spremljamo aktualno dogajanje na področju znanstvenoraziskovalnega dela MF UM,
  • v okviru dodiplomskega študija na MF UM potrjujemo predloge raziskovalnih tem za prijavo na Razpis za Dekanove nagrade in priznanja MF UM, imenujemo komisijo za pregled in ocenjevanje študentskih raziskovalnih nalog in urejamo Pravilnik za podeljevanje Dekanovih nagrad in priznanj na MF UM – predloge sklepov za dodiplomski študij nato posredujemo Senatu MF UM v obravnavo,
  • v okviru podiplomskega študija potrjujemo ustreznost prispelih predlogov doktorskih disertacij za študente na doktorskem študijskem programu »Biomedicinska tehnologija«, ki se izvaja na MF UM, predlagamo tudi vsebinske in oblikovne popravke doktorskih dispozicij – predloge sklepov za podiplomski študij nato posredujemo Senatu MF UM v obravnavo,
  • potrjujemo habilitacijske postopke v izvolitve znanstvenoraziskovalnih nazivov visokošolskih sodelavcev na MF UM,
  • se seznanjamo z znanstvenoraziskovalnimi projekti in dosežki na lokalnem nivoju (MF UM in UM) ter na državnem nivoju (ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) ter posredno sodelujemo z drugimi znanstvenoraziskovalnimi organi na MF UM (s katedrami za predklinično biomedicino in klinično medicino ter z znanstvenoraziskovalnimi inštituti na MF UM).

Aktualna študentska predstavnika v komisiji

  • Dominik Škrinjar

           Študent 6. letnika

 

  • Jure Preložnik

          Študent 4. letnika