22 Maj 2024

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE (KŠZ) MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Komisija za študijske zadeve, kot osrednji posvetovalni organ Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, v skladu s Statutom Univerze v Mariboru primarno izvaja razreševanje študijske problematike na področju:

 • izjemnih vpisov
 • ponovnih vpisov
 • podaljšanj statusa študenta
 • posebnih statusov
 • potrjevanje izvedbe izbirnih predmetov v tekočem študijskem letu
 • menjav izbirnih predmetov
 • priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc
 • analize študentske ankete
 • priprav izboljšav študijskega procesa na osnovi študentske ankete
 • pristojna je tudi za potrjevanje sprememb učnih načrtov študijskih programov in potrjevanje novih studijskih programov

Pristojnosti komisije so tako na področju dodiplomskega študija kot tudi podiplomskega. Komisijo sestavlja 7 članov. Po funkciji ji predseduje prodekan za izobraževalno dejavnost. Člani so 4 visokošolski učitelji oz. sodelavci ter 2 študenta, ki ju imenuje Senat medicinske fakultete na predlog Študentskega sveta MF. Študentoma mandat velja 1 leto in sta lahko ponovno voljena.

Aktualna študentska predstavnika v komisiji

 • Enej Vidovič

         Študent 5. letnika, Prodekan za študentska vprašanja MF UM

 

 • Luka Strajnar

          Študent 6. letnika