22 Maj 2024

Komisija za ocenjevanje kakovosti – KOK 

Komisija za ocenjevanje kakovosti (KOK) je stalna komisija Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, sestavljena iz 7 članov – od tega je 5 članov visokošolskih delavcev oz. sodelavcev in 2 člana iz vrst študentov MF UM. Sestanki potekajo vsaka dva tedna, v živo ali preko spletnega orodja MS Teams, odvisno od dogovora in razpoložljivosti članov. 

Glavni produkt komisije je samoevalvacijsko poročilo (SEP), ki ga vsaka članica Univerze v Mariboru pripravi za preteklo leto, in katerega glavni namen je ocena stanja in priprava izboljšav v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti na Univerze v Mariboru. V skladu z merili Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) se ocenjujejo področja: 

 • delovanje visokošolskega zavoda in vpetost v okolje, 
 • kadri, 
 • študenti, 
 • materialne razmere, 
 • zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanje, posodobaljanje in izvajanje študijskih programov. 

Med člani komisije se ta področja razdelijo, v praksi pa je, da člana iz vrst študentov prevzameta področje študentov, ki je za nas najbolj relevantno. 

 

Naloge in teme, ki se obravnavajo na področju študentov: 

Ocena števila vpisov in trend za programe splošna medicina, dentalna medicina in biomedicinska tehnologija, 

 • Opredelitev števila tujih študentov in ocena aktivnosti programa ERASMUS+,  
 • Ocena učinkovitosti metod za svetovanje in pomoč študentom, 
 • Spremljanje zadovoljstva študentov (anketa o zadovoljstvu, vključevanje študentov v društva, projekte, analiza mnenj o študijskem programu, izvajalcih in delovanju fakultete,…), 
 • Ocena vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno, umetniško in strokovno dejavnost (Dekanove nagrade za raziskovalne naloge, revija Acta medico-biotechnica, Mešani akademski pevski zbor, projekti pod okriljem Društva študentov medicine), 
 • Ocena organiziranosti in aktivnega vključevanja študentov v soupravljanje fakultete (Študentski svet MF UM, seje, izvedba projektov in sklepov, predlogi …), 
 • Ocena obsega sodelovanja študentov pri vrednotenju, posodabljanju in izvajanju dejavnosti visokošolskega zavoda ter obsega sodelovanja in povezovalnosti s predstavniki študentov drugih fakultet, 
 • Ocena uspešnosti izvajanja obštudijskih dejavnosti, 
 • Opredelitev prednosti in pomanjkljivosti študijskega procesa ter predlaganje možnih izboljšav. 

Aktualna študentska predstavnika v komisiji

 

 • Miha Ambrož

          Študent 6. letnika

 

 • Špela Klep

          Študentka 6. letnika, članica Študentskega sveta Medicinske fakultete UM