22 Maj 2024

ZAKAJ POSTATI ŠTUDENTSKI PREDSTAVNIK? 

Odločil sem se postati predstavnik letnika, saj sem tekom študija videl določene stvari, ki se mi jih je zdelo smiselno spremeniti oz. izboljšati. Kot član študentskega sveta in kot predstavnik študentov lahko igram aktivno vlogo pri izboljšavah na raznih področjih. To so npr. sodelovanje v habilitacijskih postopkih ter komunikacija s profesorji (vključuje tudi pisanje raznih prošenj, ki zadevajo celotni letnik). 

Kot predstavnik letnika se naučiš boljše komunikacije s profesorji, mentorji, prav tako pa se znaš bolje organizirati in izkoristiti svoj čas. Na koncu pa je predstavništvo vseeno pozitivna izkušnja saj imaš priložnost pomagati kolegom, sošolcem ne samo v svoji ampak tudi v prihodnjih generacijah. 

Borut Mohorko, predstavnik študentov 3. letnika na MF UM, 2021/22 

Študentski predstavnik sem postal, ker sem tekom študija v letniku opazil potencial, kako nekatere stvari izboljšati. Predstavnik je vez med študenti in profesorji, kjer teče komunikacija o zadevah, ki zajemajo celoten letnik (dogovarjanje za termine kolokvijev, sprememba datuma predavanja/seminarja ipd.) 

Na sejah študentskega sveta debatiramo o aktualnih zadevah, obravnavamo habilitacije, dajemo predloge na fakulteto in Univerzo. 

Tekom študentskega predstavništva se podučiš o delovanju fakultete in birokratskih postopkih študija ter si tako za svoje kolege vir informacij, ki jih sami niso deležni ali pa potrebujejo dodatno razlago.   

V študijskem letu 2021/2022 sem prvič opravljal funkcijo študentskega predstavnika. Funkcijo bom z veseljem opravljal tudi v prihodnjih letih.  

Jure Preložnik, predstavnik študentov 2. letnika na MF UM 2021/2022