22 Maj 2024

VOLITVE V ŠS MF UM 

Na začetku vsakega študijskega leta lahko študentje, ki želijo sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, vložijo kandidaturo za članstvo v študentskem svetu fakultete. Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki ima aktiven status študenta na Univerzi v Mariboru. Kandidira lahko v tisto volilno enoto, ki zajema letnik, v katerega je vpisan

Volitve razpiše Prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, praviloma v prvih dneh začetka novega študijskega leta. V razpisu so določeni pomembni datumi, npr. oddaja kandidatur, datum in način volitev, objava rezultatov in podobno. 

Kandidirati je možno s klikom na povezavo, ki bo objavljena na spletni strani Študentskega sveta Univerze v Mariboru in deljena po drugih omrežjih. Povezava bo delovala, ko bodo volitve razpisane (v prvem tednu oktobra). Kandidaturi sta dve. Izberete ali želite postati član študentskega sveta na svoji fakulteti ali v študentskem domu ali oboje. Vnesite svoje podatke, priložili obvezne priloge (potrdilo o vpisu!) in tako oddate svojo kandidaturo. 

Volilna komisija univerze za volitve študentov kandidature pregleda in pripravi seznam popolnih kandidatur. Seznami kandidatov in njihove fotografije ter predstavitve so nato javno objavljeni na spletni strani Študentskega sveta Univerze v Mariboru, pod zavihkom kandidati na volitvah. 

Vsi študentje imajo pravico do podajanja svojega glasu na volitvah. Te so predvidoma v začetku novembra in se zadnja leta izvajajo v obliki elektronskega glasovanja. Kandidat posameznega letnika z največ zbranimi glasovi je predstavnik posameznega letnika, drugouvrščeni kandidat pa je njegov namestnik  – oba postaneta člana študentskega sveta fakultete. Vsi ostali kandidati iz letnika pa so člani študentskega sveta letnika.