22 Maj 2024

ŠTUDENTSKI SVET

Študentski svet Medicinske fakultete UM (ŠS MF UM) je najvišji predstavniški organ študentov Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, ki ga sestavljamo predstavniki študentov vseh letnikov. Študentski svet je po Statutu Univerze v Mariboru edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov. Delujemo po načelu »Od študentov za študente«.

Študentski svet sestavljajo: po 2 člana vsakega letnika (predsednik letnika in predstavnik), 2 absolventa, 2 podiplomska študenta in predsednik ŠS oz. Prodekan za študentska vprašanja, ki svet vodi (torej največ 17 članov).

 

Kaj delamo?

  • Zavzemamo se za dobrobit študentov
  • Zastopamo pravice vseh študentov
  • Rešujemo študentsko problematiko
  • Pripravljamo in izvajamo obštudijske aktivnosti
  • Sodelujemo v organih in komisijah na fakulteti
  • Podajamo mnenja v habilitacijskih postopkih
  • Poskrbimo, da je glas študenta vedno in povsod prisoten in slišan
  • Sooblikujemo študijski proces in prispevamo k njegovi kvaliteti