22 Maj 2024

ČLANI V ŠS MF UM  

Član Študentskega sveta Medicinske fakultete (ŠS MF) lahko postane vsak študent z aktivnim statusom na MF. Za izvolitev je v študentski svet je potrebno oddati kandidaturo v mesecu oktobru vsako leto, volitve pa potekajo novembra.  

Prvih pet kandidatov z najvišjim številom glasov tvori ŠS letnika, dva kandidata z največ glasovi pa postaneta člana ŠS fakultete in dobita pravico do glasovanja na sejah. Tako do 5 študentov zastopa svoj letnik, v študentskem svetu fakultete pa sta po dva predstavnika iz vsakega letnika. Poleg teh študentski svet fakultete tvorijo še: dva absolventa in dva doktorska študenta ter prodekan, ki ŠS vodi – tako ima lahko svet največ 17 članov.  

V letu 2023/2024 Študentski svet Medicinske fakultete sestavlja 13 članov.  

Trenutni člani ŠS po letnikih so: 

 • Enej Vidovič, predsednik ŠS MF, Prodekan za študentska vprašanja MF;
 1. letnik: 
 • Vita Koren, članica ŠS MF, predsednica ŠS 1. letnika
 • Julija Selak, članica ŠS MF, članica ŠS 1. letnika;
 1. letnik  
 • Leon Hočevar, član ŠS MF, predsednik ŠS 2. letnika
 • Kim Baruca, članica ŠS MF, članica ŠS 2. letnika;
 1. letnik 
 • Alex Forštnarič, član ŠS MF, predsednik ŠS 3. letnika
 • Zala Kotnik, članica ŠS MF, članica ŠS 3. letnika;
 1. letnik 
 • Matjaž Korenak, član ŠS MF, predsednik ŠS 4. letnika
 • Katerina Trpkovska, članica ŠS MF, članica ŠS 4. letnika;
 1. letnik 
 • Anže Feguš, član ŠS MF, predsednik ŠS 5. letnika
 • Lana Podlesnik, članica ŠS MF, članica ŠS 5. letnika;
 1. letnik  
 • Ana Ivančič, članica ŠS MF, predsednica ŠS 6. letnika
 • Špela Klep, članica ŠS MF, članica ŠS 6. letnika.