22 Maj 2024

Sekcija za raziskovanje in založništvo študentov (SRZŠ) Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Sekcija za raziskovanje in založništvo študentov (SRZŠ) je poleg Tutorstva Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (Tutorstva MF UM) eden izmed dveh glavnih projektov Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (ŠS MF UM). Namenjena je vsem študentom MF UM, ki jih zanima znanstvenoraziskovalno delo na predkliničnem in kliničnem nivoju. 

Organizacijski odbor SRZŠ sestavlja 7 članov – študent koordinator in 4 študenti – člani organizacijskega odbora ter 2 visokošolska učitelja, ki sta habilitirana na MF UM, eden za področje predkliničnih biomedicinskih ved, drugi pa iz področja klinične medicine. 

Kaj delamo?

       Informiramo in izobražujemo
  • aktivno informiramo in promoviramo študentsko znanstvenoraziskovalno delo na MF UM,  
  • izobražujemo študente MF UM s področja osnovnih in naprednih veščin znanstvenoraziskovalnega dela, 
  • nudimo informativno in organizacijsko podporo za študente, ki pripravljajo raziskovalne naloge v okviru razpisa za Dekanove nagrade in Dekanova priznanja na MF UM, 

       Sodelujemo in sooblikujemo
  • sodelujemo z drugimi znanstvenoraziskovalnimi organi, ki delujejo na MF UM (s Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata MF UM, z Inštitutom za biomedicinske vede in z Inštitutom za fiziologijo) in na ravni UM (s Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM), 
  • sodelujemo s projekti Društva študentov medicine Maribor (DŠMM) pri organizaciji kongresov, pri pripravi delavnic s področja raziskovalnega dela in v okviru drugih relevantnih dogodkov.  

       Organiziramo in vodimo
  • vodimo in organiziramo založniško dejavnost študentov MF UM (izdaja zbornikov kongresov, kliničnih in drugih priročnikov ter posameznih strokovnih monografij ter objave strokovnih in/ali znanstvenih člankov v (bio)medicinskih revijah).