22 Maj 2024

Oddaja vlog

 

KAM?

Referat MF

Referat Medicinske fakultete je služba fakultete, ki ureja vse zadeve glede posameznikovega študija in študija po letnikih (priprava skupin za vaje, urnika, objava rezultatov kolokvijev in vaj).

Na zaposlene v referatu se študent obrne ob izdaji dokumentov, vezanih na študij (VPIS, potrdila o vpisu, izpis ocen), tam odda potrdila o uspešno opravljenem predmetu PBL in drugo.

 

  • Uradne ure od ponedeljka do petka 9:30-11:00 in 13:00-14:30. V poletnih mesecih so uradne ure drugačne. 
  • Prostor: 1N12
  • Kontakt: 02 2345 841, 02 2345 842
  • Email: referat.mf@um.si

 

Tajništvo MF

Tajništvo Medicinske fakultete je služba fakultete, ki sprejema vse uradne dokumente posameznika, predstavlja tudi prvi kontakt, na katerega se študenti obračajo poleg referata, v kolikor potrebujejo podrobnejše informacije o specifičnih študijskih zadevah.

 

  • Tajništvo: Boštjan Križ
  • Uradne ure od ponedeljka do petka 8:00-10:00 in 12:00-14:00
  • Prostor: 3N5
  • Kontakt: 02 23 45 821
  • Email: mf@um.si

 

Vloge za obravnavo na Komisiji za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve MF UM obravnava SAMO POPOLNE prošnje študentov z vsemi ustreznimi prilogami. Prošnjo lahko pošljete po pošti naslovljeno na Komisijo za študijske zadeve Medicinske fakultete UM, Taborska 8, 2000 Maribor ali jo oddate osebno v tajništvu Medicinske fakultete UM, pri g. Boštjanu Križu (IZKLJUČNO v uradnih urah tajništva, vsak delavnik od 8:00 do 10:00 in od 12:00 do 14:00).

 

Kandidatura v ŠS MF