22 Maj 2024

ŠPORT 

UNIVERZITETNA ŠPORTNA LIGA

Mnogo bodočih študentov Medicinske fakultete skrbi, ali se bodo lahko tudi v času študija ukvarjali s športi in trenirali, tako kot so to počeli v času srednješolskega izobraževanja. In seveda se najde čas tudi za to, šport spodbuja kolegialnost med sošolci in bodočimi sodelavci ter krepi timski duh. Nesodelujoči svoje ekipe glasno podpiramo iz tribun.  

Najpomembnejše in najbolj poznano športno tekmovanje je Univerzitetna športna liga za prvaka Univerze v Mariboru. Gre za tradicionalno tekmovanje, ki ga organizira Študentski svet Univerze v Mariboru in v katerem se pomerijo ekipe fakultet Univerze v Mariboru. Ekipe študentov se lahko pomerijo v nogometu, košarki in odbojki, ekipe študentk pa v odbojki. Za občutek: v študijskem letu 2021/2022 se je prijavilo vsega skupaj 14 nogometnih ekip, 10 košarkarskih, 8 moških odbojkarskih in 11 ženskih odbojkarskih. 

Tekmovanje se prične v začetku novembra, konča pa s finalom v vseh športih v spomladanskih mesecih. Tradicionalno se liga odvija v prostorih Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja (UŠC Leona Štuklja).  

Študentje, ki želijo sodelovati na Univerzitetni športni ligi, se prijavijo pri koordinatorjuza šport na posamezni fakulteti Univerze v Mariboru do konca oktobra 

Koordinator za šport je oseba, ki predstavlja most med športnim udejstvovanjem na fakulteti in Univerzi, imenuje pa ga Študentski svet fakultete za mandatno dobo 1 študijskega leta. 

Udejstvovanje na področju športa se na Univerzitetnem parketu, saj naši študenti fakulteto predstavljajo tudi na mednarodnih tekmovanjih.  

 

UŠC

Univerzitetni športni center Leona Štuklja Univerze v Mariboru je bil predan študentom, zaposlenim na univerzi ter zunanjim deležnikom v uporabo leta 1995 in ima naslednje zmogljivosti: 

  • velika dvorana −34,60 m x 55,60 m, 1898 m2 površine, možnost pregraditve v tri sektorje, omogoča izvajanje različnih športnih zvrsti: odbojke, košarke, badmintona, rokometa, malega nogometa in namiznega tenisa, 
  • dvorana borilnih športov −113 m2omogoča izvajanje borilnih veščin aikido, karate in judo ter telesne priprave in joge, 
  • dvorana za aerobiko in plese −113 m2 – namenjena aerobiki, plesom in ritmiki, 
  • dvorana za skvoš −dva prostora po 125 m2, 
  • dvorana za fitnes −dva prostora, skupaj 130 m2, 
  • plezalna stena City Wall −160 m2, namenjena športnemu plezanju. 

Spremljajoča infrastruktura obsega garderobe s sanitarijami za športnike, kabinete za učitelje, trenerje in sodnike. 

Za izvajanje teoretičnega dela pedagoškega procesa je na razpolago velika predavalnica s 75 sedeži. Gledalcem so namenjene tribune s preko 800 sedeži in stojišča na galeriji. 

V dvorani je tekom študijskega leta organiziran tudi skupinska vadba 

 

KREDITNO OVREDNOTENA OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd.  

Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti.​  

Dodatne učne enote se študentu prištejejo k skupni vsoti doseženih ECTS kreditnih točk študijskega programa, v katerega je vpisan, a ne vplivajo na število ECTS kreditnih točk, potrebnih za napredovanje v višji letnik.​