Voluntiranje v UKC

Si želiš voluntirati v UKC Maribor?

Študentom Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je omogočeno opravljanje prostovoljne prakse v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor v skladu s Pogodbo o sodelovanju med MF UM in UKC Maribor št. 075/2016/1.

V nadaljevanju so zapisana navodila, kako pridobiš dovoljenje za voluntiranje v UKC Maribor.

voluntiranje-ukc

Za opravljanje volutniranja moraš, po tem ko se o delu na oddelku dogovoriš osebno z mentorjem, pridobiti tudi pisno dovoljenje predstojnika oddelka in dekana Medicinske Fakultete. Z drugimi besedami, potrebuješ podpisan OBRAZEC, ki ga najdeš na tej POVEZAVI in ga najprej podpišeš sam/a ter s tem zagotavljaš, da si seznanjen/a s postopkom opravljanja prostovoljnega dela v UKC. Nato obrazec podpišeta še predstojnik oddelka, na katerem boš delal/a in dekan fakultete. S tema podpisoma si pridobil/a dovoljenje za voluntiranje in lahko pričneš z delom.

Vse podpise moraš pridobiti najmanj 14 dni pred pričetkom voluntiranja!

 

OPOZORILO:

Medicinska fakulteta UM študente na obveznih kliničnih vajah / praktikumu (3. do 6. letnik), ki jih/ga opravljajo na zdravstvenih ustanovah v Sloveniji,  v času pedagoškega procesa, to je od oktobra do januarja ter od marca do junija tekočega študijskega leta (zimsko izpitno obdobje, poletno in jesensko izpitno obdobje ter poletne počitnice so izvzete) zavaruje za primer poškodbe pri delu ter za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. V času voluntiranja, ki poteka izven navedenega obdobja (ko študijski proces skladno z študijskim koledarjem za tekoče študijsko leto ne poteka), študenti niso zavarovani v navedeni namen, saj gre za prostovoljno in neobvezno prakso.