Uvajalno tutorstvo

Uvajalno tutorstvo olajša prehod iz srednje šole na fakulteto. Tekom rednih srečanj 2-krat mesečno tutorji študentom prikažejo ustrezen način študija predmetov, razložijo ključne vsebine in skrbijo za kvaliteten nivo znanja ter ustrezno pripravo na izpite.

Temeljne naloge tutorjev v 1. letniku so:

 • pomoč pri integraciji novincev (nasveti za učinkovit način učenja, pisanje seminarskih nalog, iskanje po spletnih virih),
 • simulacije preverjanj znanja,
 • novih tehnik učenja (miselni vzorci, sheme, delo v majhnih skupinah) in izboljšanje komunikacije študent novinec-profesor,
 • projektno delo znotraj tutorstva.

Uvajalni tutorji v študijskem letu 2015/2016:

 • Maruša Esih
 • Špela Kozinc
 • Živa Ledinek
 • Neja Turk
 • Tadeja Dobre
 • Andreja Kogelnik
 • Špela Kosi
 • Katarina Pridigar
 • Jan Zajc
 • Patricija Bokan
 • Maruša Martinčič
 • Katja Pahič

IMG_1735

Uvajalni in predmetni tutorji s koordinatorjem tutorjev