Klinično tutorstvo

Klinično tutorstvo je najbolj obsežen del sistema, saj obsega vsebine pri predmetu Interna medicina s propedevtiko, pri izbirnem predmetu Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki, temu pa smo letos dodali še vsebine pri predmetu Kirurgija. Primarno je namenjen študentom 3. letnika, sekundarno pa tudi študentom 1.,2. in 6. letnika. Delo poteka v laboratoriju kliničnih veščin, izvajajo ga študentje 4. in višjih letnikov pod nadzorom strokovnih mentorjev.

Cilji kliničnega tutorstva:

 • študenti osvojijo veščine jemanja anamneze, kliničnega pregleda in različne praktične klinične veščine v nadzorovanem in varnem okolju pred pristopom k bolniku;
 • vključevanje študentov zaključnih letnikov v proces pridobivanja pedagoških izkušenj;
 • uveljavljanje OSKI (objektivni strukturiran klinični izpit) kot načina preverjanja znanja na MF UM;
 • zagotavljanje minimalnih standardov usposobljenosti študentov pred napredovanjem v višji letnik;
 • sledenje trendom na področju izobraževanja v medicini.

Delo kliničnih tutorjev zajema:

 • udeležijo se dveh obveznih izobraževanj;
 • na podlagi izobraževanja, pripravljenih gradiv in urnika sodelujejo pri izvedbi vaj v okviru predmeta Interna medicina s propedevtiko, pri izvedbi vaj v okviru predmeta Kirurgija, pri izvedbi izbirnega predmeta in delavnic za študente prvega, drugega ter šestega letnika;
 • sodelujejo pri izvedbi OSKI;
 • udeležijo se informativno-posvetovalnih sestankov, uvodnih srečanj in evalvacij vaj.

Klinični tutorji v študijskem letu 2015/2016:

 • Tadej Petreski
 • Ana Marija Ledinšek
 • Silvija Prainer
 • Tajda Šrot
 • Tadej Kampič
 • Nejc Pulko
 • Monika Marković
 • Taja Lešnik
 • Klara Masnik
 • Matic Mihevc
 • Luana Laura Luk
 • Davor Petek
 • Tjaša Barbič
 • Tjaša Banović
 • Nataša Krajnc
 • Rene Petrovič
 • Matevž Pristovnik
 • Dobruška Černela
 • Simona Plajnšek
 • Domen Verdev
 • Katja Žalman
 • Sašo Murko
 • Barbara Krajnc
 • Vigor Arva
 • Sergeja Valič
 • Larisa Divjak

12087882_940467479359688_6634079730657484271_o (1) - Kopija

 Klinični tutorji v študijskem letu 2015/2016