Tutorstvo

Tutorstvo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru predstavlja za mlade generacije nenadomestljiv vir znanja, izkušenj in podpore, hkrati pa sledi sodobnim smernicam s področja izobraževanja v medicini.

Sistem tutorstva je razdeljen na 4 večja področja: uvajalno tutorstvo, namenjeno študentom 1. letnika, predmetno tutorstvo namenjeno študentom 2. letnika, klinično tutorstvo, namenjeno študentom od 3.-6. letnika ter projektno delo. Za uspešno delo skrbi 46 tutorjev, vodja predkliničnih, vodja kliničnih tutorjev ter koordinator tutorjev.

CILJI TUTORSTVA

Naša primarna cilja sta izboljšati kvaliteto znanja vsakega študenta in krepiti medsebojne odnose, ki so danes v medicini ključni za uspešno multidisciplinarno in celostno obravnavo bolnika. Nenazadnje smo kot izobraževalna ustanova dolžni vsakemu študentu omogočiti in olajšati spoznavanje in razvoj lastnega potenciala. Vsekakor želimo doseči premik od povprečnega študenta (ki je le slab matematični približek vsakemu posamezniku, njegovim zmožnostim in ambicijam) do koncepta uspešnega študenta.

V ta namen ima tutorstvo MF UM osem specifičnih dolgoročnih ciljev:

 1. Izboljšati prehodnost študentov v višji letnik z rednim vpisom.
 2. Izboljšati kvaliteto znanja, ki je opredeljena z razvojem in izpopolnjevanjem:
 • kritičnega mišljenja,
 • horizontalnega in vertikalnega povezovanja znanj iz kurikuluma,
 • ubeseditve in zagovarjanja znanja,
 • razumevanja snovi,
 • praktičnih veščin in tehnik.
 1. Nuditi psihološko podporo in motivacijo.
 2. Krepiti pripadnost fakulteti.
 3. Krepiti odnose med študenti ter študenti in visokošolskimi učitelji.
 4. Spodbujati kreativnost in radovednost študentov (postavljanje vprašanj).
 5. Omogočiti pridobivanje pedagoških izkušenj študentom MF UM.
 6. Oceniti koristnost sistema tutorjev.

 

KOORDINATORICA TUTORJEV

Špela Kosi

E-naslov: tutorji@medicinec.si

Facebook: Tutorstvo MF