Mednarodno

Študenti na medicinski fakulteti nimamo z vpisom le dostopa do lastne fakultete, temveč lahko sodelujemo tudi z različnimi mednarodnimi institucijami. Na študijski izmenjavah, praksah v tujini, krajših jezikovnih izmenjavah ali poletnih šolah.
Torej, kakšne so oblike mednarodnega sodelovanja ?
Študent medicine lahko participira kot vsak drug študent Univerze v Mariboru na vseh mednarodnih dejavnostih. To so: Erasmus izmenjave, Erasmus prakse,prakse in izmenjave Norveškega finančnega mehanizma, JoinSEEEUPenta in študijskih obiskov. Veliko koristnih informacij o aktualnih razpisih lahko pridobite na spletni strani Univerze v Mariboru za mednarodno sodelovanje ali za študijske obiske na strani Sklad kadrov.
Kaj je Erasmus izmenjava in kaj Erasmus praktično usposabljanje ?
Erasmus izmenjava je program mobilnosti za visokošolske institucije in njihove deležnike, to so študenti, profesorji in drugo osebje. Shema omogoča, da se študenti iz različnih držav EU izmenjujejo in pridobivajo v drugih državah članicah izkušnje o njihovem področju študija ali praktičnega dela. Za nas študente to pomeni, da lahko 1 do 2 semestra študija preživimo v tujini z možnost priznanja izpitov na domači instituciji.
Ko se odločite za študij v tujini se pojavi vprašanje, kje začeti s pripravo izmenjave:
  • najprej preglejte seznam fakultet s katerimi ima Medicinska fakulteta Maribor sklenjeno pogodbo in kakšni so pogoji fakultete za uspešno opravljeno Erasmus izmenjavo. Informacije dobite na spletni strani
  • na gostujoči instituciji (kamor si želite na izmenjavo) najdete predmete, ki si želite opravljati med svojo izmenjavo v tujini in poiščete učne načrte
  • z učnimi načrti se dogovorite z izvajalci na domači fakulteti o možnostih priznavanja izpitov po vrnitvi na MF UM (POZOR: predmeti  niso nujno samo iz letnika v katerega boste vpisani v času izmenjave, lahko so tudi iz višjih letnikov)
  • ko imate sestavljen učni načrt, ki ga želite opravljati na izmenjavi se prijavite preko AIPS-a (študij v tujini) in kontaktirate koordinatorja
  • priporočljivo za pripravo na Erasmus izmenjavo je začeti proučevati in “zbirati soglasja” za opravljanje predmetov v tujini vsaj 1-2 mesca pred zaključkom razpisnega roka (ponavadi sredina februarja za naslednje študijsko leto)
 Koga kontaktirati za Erasmus izmenjavo ?
  • prodekan za mednarodne zadeve: doc. dr. Bogdan Čižmarevič
  • refarat za študijske zadeve: ga. Milena Orož Črešnar
  • študentski predstavnici v komisiji za mednarodne zadeve: Urška Elbl in Špela Kosi
23. oktobra 2014 smo na v sklopu delavnice: “Tujina-kako ?” organizirali predavanje o različnih možnostih mednarodnega sodelovanja. PDF dokument predavanja najdete tukaj: Kako v tujino

 

Te zanimajo izkušnje naših študentov na tujem? Za tebe smo zbrali nekaj vtisov:
Tübingen in Aachen
Mainz
Göttingen
Pisa
Wroclaw

KONTAKT: Urška Elbl (urska.elbl@student.um.si), Špela Kosi (spela.kosi@student.um.si)