MEDNARODNO

Osnovna vloga Študentskega sveta je skrb za pedagoški proces na fakulteti in zadovoljstvo študentov. Ker študentje venomer najdemo prostor za izboljšave, si je ŠS MF zadal organizacijo projektov na tistih področjih, kjer se sedaj pojavljajo komunikacijski šumi:

  • kako začeti s študijem na medicinski fakulteti
  • raziskovalno delo
  • mednarodne izmenjave
  • sodelovanje UKC in MF UM
  • večja uporaba simulatorjev
  • tutorstvo.

 

Seveda pa smo vedno odprti za nove ideje in predloge tako študentov kot tudi učiteljev!