Študenti, predstavniki v organih MF in UM

SENAT MF

Predstavniki študentov so na enem izmed najvišjih organov fakultete udeleženi v postopke odločitve, ki zadevajo celotno delovanje fakultete.

Teja Rakovec rakovec.teja@gmail.com
Tadej Petreski tadej.petreski@gmail.com
Jure Hanželič jurehanzelic@gmail.com
Janina Ulbl janina.ulbl@gmail.com

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Študenti v Komisiji za ocenjevanje kakovosti fakultete so udeleženi v pripravo samoevalvacijskega poročila, ki vsebuje samorefleksijo in samokritiko fakultete.

Nejc Breznik nejc.breznik@yahoo.com
Matija Ambrož matija.ambroz@gmail.com
Marko Platnjak marko.platnjak@student.um.si

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

obravnava teme s področja kurikuluma, pedagoškega dela ter dela na področju izjemnih ter ponovnih vpisov študentov.

Živa Ledinek ziva.ledinek@student.um.si
Mario Kök mario.koek@student.um.si

KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

ureja področje Erasmus+ izmenjav, tako študijskih kot tudi prakse. Pravtako se ukvarjajo s prakso v tujini, ki pa ni v sklopu Erasmus+ izmenjav.

Urška Elbl urska.elbl@gmail.com
Špela Kosi spela.kosi95@gmail.com

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DEJAVNOST

Delo Komisije za znanstveno raziskovalno delo vsebuje predvsem aktivnosti v zvezi z vlogami študentov podiplomskega študija, ki pripravljajo doktorske disertacije. Prav tako pripravlja razpis Dekanovih nagrad in imenuje komisijo za oceno raziskovalnih nalog.

Nejc Pulko pulko.nejc@gmail.com
Vanja Zamuda vanja.zamuda@gmail.com

KOMISIJA ZA PODELJEVANJE NAGRAD, PRIZNANJ IN POHVAL FAKULTETE

Jure Sevšek jure.sevsek@student.um.si
Gašper Keber gasper.keber@student.um.si

DISCIPLINSKO SODIŠČE I. STOPNJE

Disciplinsko sodišče ugotavlja in izreka ukrepe za študente, ki kršijo dolžnosti in ne izpolnjujejo obveznosti ter njihovo odgovornost za kršitve.

Jure Hanželič jurehanzelic@gmail.com
Iva Horvat iwaaa.horvat@hotmail.com


AKADEMSKI ZBOR MF

Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter na študijske programe, sodelujejo pri postopku izbire kandidata za dekana.

1 Andraž Martin Marinšek
2 Lara Flogie
3 Jan Jezeršek
4 Eva Hafner
5 Maja Turk
6 Eva Poredoš
7 Kristina Rožanc
8 Jure Hanželič
9 Eva Timošek
10 Tadej Kampič
11 Izak Jurčić