Člani ŠS

Prodekanja za študentska vprašanja:

portret-ss-crop  

 

Živa Ledinek

E-naslov: ziva.ledinek@student.um.si

GSM: +386 41 601 407

 

Sekretarka študentskega sveta

 

 

Špela Kozinc

E-naslov: spela.kozinc@student.um.si

 

Predsedniki in člani letnikov

Predsedniki in člani letnikov so vam na voljo za vsa vprašanja, ki se tičejo študijskega procesa in vam bodo vedno v pomoč pri razreševanju študentske problematike. Na spodnjem seznamu najdete njihove kontakte.

Člani študentskega sveta, izvoljeni v študijskem letu 2017/18:

(foto: Jan Jezeršek)
Na sliki od leve proti desni:
prva vrsta: Nejc Noč, Tara Ledinek, Boštjan Muminović, Živa Leidnek, Tjaša Barbič, Tilen Markelj
druga vrsta: Domen Korošec, Jan Gumilar, Tomaž Omerzu, Jure Hanželič, Katarina Pridigar, Luka Oblak, Špela Kozinc

1. letnik

Nejc Noč – predsednik 1. letnika (nejc.noc@student.um.si)

Domen Korošec – član ŠS MF 1. letnika (domen.korosec@student.um.si)

Tim Krapše – član ŠS 1. letnika (tim.krapse@student.um.si)

Eva Tiefengraber – članica ŠS 1. letnika (eva.tiefengraber@student.um.si)

Minea Šućur – članica ŠS 1. letnika (minea.sucur@student.um.si)

2. letnik

Tara Ledinek – predsednica 2. letnika (tara.ledinek@student.um.si)

Lara Flogie – članica ŠS MF 2. letnika (lara.flogie@student.um.si)

Jan Jezeršek – član ŠS 2. letnika (jan.jezersek@student.um.si)

Rok Gorenšek – član ŠS 2. letnika (rok.gorensek@student.um.si)

Žiga Kamnik Šerbinek – član ŠS 2. letnika (ziga.kamnik@student.um.si)

3. letnik

Eva Hafner – predsednica 3. letnika (eva.hafner@student.um.si)

Luka Oblak – član ŠS MF 3. letnika (luka.oblak@student.um.si )

Ana Keršič – članica ŠS 3. letnika (ana.kersic@student.um.si)

Mojca Jarc – članica ŠS 3. letnika (mojca.jarc@student.um.si)

4. letnik

Katarina Pridigar – predsednica 4. letnika (katarina.pridigar@student.um.si)

Tilen Markelj – član ŠS MF 4. letnika (tilen.markelj@student.um.si)

Urška Elbl – članica ŠS 4. letnika (urska.elbl@student.um.si)

Maja Prah – članica ŠS 4. letnika (maja.prah1@student.um.si)

Severin Nemec Herkess – član ŠS 4. letnika (severin.nemec@student.um.si)

5. letnik

Ela Peterlin – predsednica 5. letnika (ela.peterlin@student.um.si)

Jure Hanželič – član ŠS MF 5. letnika (jure.hanzelic@student.um.si)

Eva Timošek – članica ŠS 5. letnika (eva.timosek@student.um.si)

Jera Kosčlanica ŠS 5. letnika (jera.kos@student.um.si)

Daša Brecelj – članica ŠS 5. letnika (dasa.brecelj@student.um.si)

6. letnik

Boštjan Muminović – predsednik 6. letnika (bostjan.muminovic@student.um.si)

Tjaša Barbič – članica ŠS MF 6. letnika (tjasa.barbic@student.um.si)

Tadej Petreski – član ŠS 6. letnika (tadej.petreski@student.um.si)

Absolventi

Jan Gumilar – predsednik absolventov (jan.gumilar@student.um.si)

Doktorski študenti

Tomaž Omerzupredsednik doktorskih študentov (tomaz.omerzu@student.um.si)