Delovanje

Za večjo učinkovitost dela, skupnega načrtovanja aktivnosti in vključevanja študentov, ki niso člani ŠS MF UM, dajemo vsem študentom možnost dela na področju, ki jih zanima. Takšen način dela nam omogoča delovanje po priporočilih strategije delovanja ŠS UM. Deloj je organizirano v delovne skupine, ki so sestavljene iz študentov predstavnikov ŠS in študentov, ki niso člani ŠS.

DELOVNE SKUPINE:

Pedagoški proces
Urejanje pedagoške problematike, ki bo potekalov sodelovanju s CIM.

Vključenost v zdravstveni sistem
Iskanje načinov izboljšanja trenutne ureditve praktičnega dela v zdravstvenih ustanovah.

Učinkovitost
Skupina se bo ukvarjala z izboljšanjem mehanizmov povratne zanke in pridobivanja informacij o uspešnosti intervencij ter trenutnega dela.

Raziskovalna dejavnost
Skupina se bo ukvarjala z integracijo raziskovalnega dela v kurikulum MF UM in organizacijo delavnice na temo priprave raziskovalnega dela.

Mediji
Ozaveščanje in informiranje študentov in pedagoških delavcev o delu ŠS MF UM in usmerjeno oblikovanje izobraževalno-promocijskih materialov.

Organizacija